huong-sen-49-thai-thinh

Hương Sen 49 Thái Thịnh (Đã đổi tên thành Sen Tài Thu)

Địa chỉ: Số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02438533798

Hotline: 0353183888