Bảng giá dịch vụ

Menu

Các dịch vụ

Quý khách vui lòng click vào dịch vụ quan tâm để nhận thông tin chi tiết về quy trình
500.000 VND
LIỆU TRÌNH VIP

⏰ 120 phút – Tắm tráng, Ngâm bồn gỗ, Ngâm bồn sục, Xông hơi khô, Xông hơi ướt, Massage phòng riêng

350.000 VND
LIỆU TRÌNH THƯỜNG

⏰ 105 phút – Tắm tráng, Ngâm bồn gỗ, Ngâm bồn sục, Xông hơi khô, Xông hơi ướt, Massage phòng chung

300.000 VND
LIỆU TRÌNH CƠ BẢN

⏰ 75 phút – Tắm tráng, Xông hơi khô, Xông hơi ướt, Massage phòng chung

200.000 VND
TẮM – XÔNG VIP

⏰ 40 phút

150.000 VND
TẮM – XÔNG THƯỜNG

⏰ 40 phút

500.000 VND
CHĂM SÓC DA VIP

⏰ 90 phút

350.000 VND
CHĂM SÓC DA CHUYÊN SÂU

⏰ 90 phút

300.000 VND
CHĂM SÓC DA CƠ BẢN

⏰ 75 phút

5.000.000 VND
GIẢM BÉO TỪNG VÙNG

⏰ 90 phút x 10 buổi

2.500.000 VND
TẨY LÔNG CHÂN/TAY

⏰ 15 – 30 phút

2.000.000 VND
TẨY LÔNG BIKINI

⏰ 15 – 30 phút

2.000.000 VND
TẨY LÔNG 1/2 CHÂN/ TAY

⏰ 15 – 30 phút

1.500.000 VND
TẨY LÔNG NÁCH

⏰ 15 – 30 phút

Liên hệ

Tư vấn dịch vụ